Dokument

Här hittar du dokument som rör föreningen. Har du idéer på hur föreningen kan utevecklas? Skicka in en motion till nästa föreningsmöte!

Vårmöte 2024: 


Höstmöte 2023:


Vårmöte 2023:


Vintermöte 2023:


Vintermöte 2022:

  • Kallelse


Höstmöte 2021:


Vårmöte 2021:


Vintermöte 2021


Höstmöte 2020


Extrainsatt stormöte 2020


Vårmöte 2020