Om BTS

Om oss


Bioteknikstudenterna (BTS) bildades för att stärka samarbetet mellan de olika bioteknikutbildningarna samt representera och marknadsföra de svenska bioteknikutbildningarna. Detta görs bland annat genom evenemanget Bioteknikdagarna (BTD) som arrangeras varje höst på något av de sex lärosätena.


Föreningen Bioteknikstudenterna bildades i Uppsala 2001, då under namnet Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS). År 2013 ändrades namnet på föreningen och den heter sedan dess Bioteknikstudenterna (BTS).


BTS medlemmar är de som studerar till civilingenjör inom bioteknik på Uppsala Universitet, Chalmers, Linköping Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet och Lund Tekniska Högskola. Med andra ord alla bioteknikstudenter i Sverige.


Mer information om årets styrelse hittar du under fliken Styrelsen 2024. Dessutom finner du länkar till de 6 lärosätena, utbildningarna samt studentsektionerna nedan!