Styrelsen 2023

Styrelsen 2023

Ordförande


Vilma Degrér

Lunds Tekniska Högskola


ordf@bioteknikstudenterna.se

Projektledare BTD


Jonatan Eklöv

Chalmers Tekniska Högskola


projled@bioteknikstudenterna.se

Sekreterare


David Eriksson

Uppsala Universitet


sekr@bioteknikstudenterna.se

Näringslivsansvariga


Malin Lindgren 

Linköpings Universitet 


Ellinor Wijk

Kungliga Tekniska Högskolan


naringsliv@bioteknikstudenterna.seeEl

Ledamot


Jessica Birgitta Strömbäck

Umeå Universitet 


Vice Ordförande


Adam Svensson

Lunds Tekniska Högskola


viceordf@bioteknikstudenterna.se

Kassör


Isabella Simonsson

Chalmers Tekniska Högskola


kassor@bioteknikstudenterna.se

Marknadsföringsansvarig


Selma Olsson

Linköpings Universitet

 

pr@bioteknikstudenterna.se

Informationsansvariga


Inez Victoria Jonsson

Umeå Universitet


Olivia Östergren

Kungliga Tekniska Högskolan 


info@bioteknikstudenterna.se

Ledamot


Måns Rosenbaum

Uppsala Universitet