Styrelsen 2021

Styrelsen 2021

Ordförande


Ellinor Kleiven

Chalmers Tekniska Högskola


ordf@bioteknikstudenterna.se

Projektledare BTD


Adelia Asmundsson

Linköpings Universitet


projled@bioteknikstudenterna.se

Sekreterare


Nora El-Zein

Uppsala Universitet


sekr@bioteknikstudenterna.se

Näringslivsansvarig


Loova Berg

Uppsala Universitet


naringsliv@bioteknikstudenterna.se

Ledamot


Johan Lundberg

Umeå Universitet


Vice Ordförande


Matilda Klintberg

Chalmers Tekniska Högskola


viceordf@bioteknikstudenterna.se

Kassör


Mathilda Sjöström

Linköpings Universitet


kassor@bioteknikstudenterna.se

Marknadsföringsansvarig


Frida Berg 

Lunds Tekniska Högskola

 

pr@bioteknikstudenterna.se

Informationsansvarig


Fanny Asbaghi

Umeå Universitet


info@bioteknikstudenterna.se

Ledamot


Ida Hammer

Lunds Tekniska Högskola