Styrelsen 2019


BioTeknikStudenterna


Bildat 2001 i Uppsala

Ordförande

Vice OrdförandeNamn: Tobias Karlsson

Namn: Vilhelm Carlens

Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan

Lärosäte: Kungliga Tekniska HögskolanProjektledare BTD

KassörNamn: Elias Carlsson

Namn: Lisa Lindahl

Lärosäte: Lunds Tekniska Högskola

Lärosäte: Lunds Tekniska HögskolaSekreterare

MarknadsföringsansvarigNamn: Sanna Andersson

Namn: Louise Andersson

Lärosäte: Umeå Universitet

Lärosäte: Uppsala UniversitetNäringslivsansvarig

InformationsansvarigNamn: Hanna Hyllander

Namn: Rebecka Nordsvan

Lärosäte: Uppsala Universitet

Lärosäte: Umeå UniversitetLedamot

LedamotNamn: Erika Mattsson

Namn: Anna Nilsson

Lärosäte: Linköpings Universitet

Lärosäte: Linköpings UniversitetLedamot

LedamotNamn: Mikaela Sjögren

Namn: Edwin Eliasson

Lärosäte: Chalmers Tekniska Högskola

Lärosäte: Chalmers Tekniska Högskola


Styrelsen 2019


Styrelsen i BTS består av två medlemmar från alla de olika lärosätena. Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss i Styrelsen 2019.


Copyright © 2017 Bioteknikutbildningar i Sverige