Bioteknikstudenterna

 

Vad är BTS?

 

BTS är en rikstäckande organisation som bildades i Uppsala 2001 under namnet Bioteknikutbildningar i Sverige (BUS), men sedan 2013 är namnet på organisationen ändrat till Bioteknikstudenterna (BTS).

 

BTS bildades för att stärka samarbetet mellan de olika bioteknikutbildningarna samt representera och marknadsföra de svenska bioteknikutbildningarna bland annat genom evenemanget Bioteknikdagarna (BTD) som hålls varje höst på ett av lärosätena.

 

BTS medlemmar är de som studerar till civilingenjör inom bioteknik på de olika sex lärosätena runt om i landet, från Umeå i norr till Lund i söder. Nedan listas samtliga lärosäten, deras sektioner samt länkar till programens hemsidor.

 

 

Medlemmar:

 

Umeå Universitet: Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, Sigmasektionen

Kungliga Tekniska Högskolan: Civilingenjör Bioteknik, Kemisektionen

Uppsala Universitet: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, X-sektionen

Linköping Tekniska Högskola: Civilingenjör i kemisk biologi samt Civilingenjör i teknisk biologi, Sektionen för Teknisk Biologi

Chalmers: Civilingenjör Bioteknik, Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med fysik

Lund Tekniska Högskola: Civilingenjör Bioteknik, Kemi- och Biotekniksektionen

 

Är du intresserad av att läsa BTS stadga eller reglemente hittar du dessa under fliken dokument.

Copyright © 2014 Bioteknikutbildningar i Sverige